• 01 mtbs
  • 02 mtbs
  • 03 mtbs
  • 04 mtbs

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie spółka z o.o.

informuje, że od 2 listopada 2016 r. na terenie Miasta Gostynina czynny jest

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W związku z powyższym odpady komunalne wymienione ponizej, takie jak:

- odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 0,5 m3 od jednego mieszkańca na rok;

- odpady wielkogabarytowe tj. meble;

- zużyte opony -  w ilości 4 szt. opon samochodowych od jednego lokalu mieszkalnego na rok;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ;

- inne odpady komunalne wyszczególnione w regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dostępnym na stronie Urzędu Miasta (www.gostynin.pl).

należy dostarczać we własnym zakresie do:

 

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

przy ul. 18 stycznia 36

w godzinach:

- od poniedziałku i piątku 8:00 - 18:00

- w soboty 8:00-14:00

Odpady pochodzące od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.

osoby dostarczające odpady do PSZOk winny okazać się dokumentem toższamości.

W związku z powyższym PROSIMY O NIE WYSTAWIANIE W/W ODPADÓW POD ALTANY.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Administracją MTBS w Gostyninie spółka z o.o. - tel. 242352483

szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Gminy Miasta Gostynina - www.gostynin.pl