• 01 mtbs
  • 02 mtbs
  • 03 mtbs
  • 04 mtbs

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Spółka z o. o. uprzejmie informuje, że urządzenie dla dzieci niepełnosprawnych
zlokalizowane na placu zabaw przy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie jest dostępne:
- w godzinach od 10.00 do 20.00:

- po kontakcie telefonicznym: 604-607-077, 692-215-732 z pracownikami administracji MTBS lub z opiekunem kortu tenisowego;
- w Bibliotece dla dorosłych w Miejskim Centrum Kultury w godzinach pracy placówki, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00
- w Miejskim Centrum Kultury, pokój 213 i 214 (II piętro) oraz od sierpnia w kasie biletowej w godzinach pracy placówki, tj.
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.

Zarząd MTBS w Gostyninie
Spółka z o. o.