• 01 mtbs
  • 02 mtbs
  • 03 mtbs
  • 04 mtbs
     

ch2016

 

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji osobistych
i zawodowych zamierzeń.

Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy MTBS spółka z o.o.