Przetargi

Przetarg na budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garaży i budynku mieszkalno usługowego.

 UWAGA !!!

16.05.2016 r. - wyjaśnienia zamawiającego  POBIERZ

18.05.2016 r. - wyjaśnienia zamawiającego  POBIERZ

18.05.2016 r. - Opis techniczny PW - Instalacje sanitarne zewnętrzne POBIERZ

24.05.2016 r. - wyjaśnienia zamawiającego  POBIERZ

24.05.2016 r. - Rysunek K-13 Rew.1 - PW branży konstrukcyjnej Budynek A - POBIERZ

25.05.2016 r. - Wyjaśnienia Zamawiającego - POBIERZ
25.05.2016 r. - UWAGA! Zamawiający dokonał korekty wzoru umowy.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (B), garaży (C) wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych budynków gospodarczych, usunięciem kolizji infrastruktury technicznej tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej i przyłączami - etap I oraz budowa budynku mieszkalno- usługowego (A) wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i przyłączami - etap II
Numer ogłoszenia: 116674 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Czytaj więcej: Przetarg na budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garaży i budynku mieszkalno usługowego.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gostynin, dnia 07.06.2016 r.

 

Numer ogłoszenia: 116674 - 2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

 

 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (B), garaży (C) wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych budynków gospodarczych, usunięciem kolizji infrastruktury technicznej tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej i przyłączami - etap I oraz budowa budynku mieszkalno- usługowego (A) wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i przyłączami - etap II”

 

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA