• 01 mtbs
  • 02 mtbs
  • 03 mtbs
  • 04 mtbs

Kapitał zakładowy spółki wynosi 7 057 500,00 zł i składa się z 14115 udziałów o wartości 500,00 zł każdy . Udziały w spółce Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie sp. z o.o. w całości zostały objęte przez Gminę Miasta Gostynina.