Przetargi

Budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”), mieszkalnego wielorodzinnego („B”), garaży („C”) ...

UWAGA !!! 20.10.2016 r. Odpowiedzi na pytania patrz dół strony

                 24.10.2016 r, Odpowiedzi na pytania

                 26.10.2016 r. - Odpowiedzi na pytania
                
UWAGA! Zamawiający dokonał korekty błędu we wzorze umowy.

                 27.10.2016 r. - Odpowiedzi na pytania

02.11.2016 r. - Informacja z otwarcia ofert -POBIERZ

UWAGA!

28.10.2016 r - Zamawiający poprawił oczywistą pomyłkę pisarską w Opisie przedmioty zamówienia.

Na stronie drugiej wers "Budynek A usytuowano na obowiązującej linii zabudowy – zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach zabudowy (budynek nieobjęty zamówieniem)" otrzymuje brzmienie: "Budynek A  sytuowano na obowiązującej linii zabudowy – zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach zabudowy".

23.11.2016 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ

Ogłoszenie nr 321060 - 2016 z dnia 2016-10-11 r.

Gostynin: Budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”), mieszkalnego wielorodzinnego („B”), garaży („C”) przy ul. 3-go Maja w Gostyninie wraz z parkingami, zjazdami na ul. Parkową, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych budynków gospodarczych i usunięciem kolizji infrastruktury technicznej związanej z realizacją inwestycji (tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Czytaj więcej: Budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”), mieszkalnego wielorodzinnego („B”), garaży („C”)...